PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID

Beiersdorf is zich ervan bewust dat de bescherming van persoonlijke gegevens en hun vertrouwelijke behandeling van groot belang is voor onze gebruikers. Daarom willen we hieronder graag toelichten welke informatie wij verzamelen en hoe we die gebruiken.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mail of postadressen. Beiersdorf verzamelt geen persoonsgegevens van u behalve wanneer u die gegevens specifiek verstrekt (bijv. om u in te schrijven voor e-mailnieuwsbrieven, om deel te nemen aan een onderzoek, prijsvraag of sweepstake, om monsters of brochures te bestellen of om informatie op te vragen) en toestemming geeft voor gebruik daarvan.

Uw persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen, gebruikt of overgedragen overeenkomstig uw instemming en voor zover – met betrekking tot inhoud en tijd – dit nodig is in elk specifiek geval, bijv. om te reageren op uw vragen of problemen, om te voldoen aan uw verzoeken of om u te informeren over de resultaten van een prijsvraag of sweepstake.

Hiervoor kan het voor Beiersdorf nodig zijn om persoonsgegevens voor verdere gegevensverwerking over te dragen aan andere bedrijven binnen de Beiersdorf-groep of aan externe dienstverleners. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden in het kader van de verzending van goederen, de distributie van reclamemateriaal of voor het doeleinde van prijsvragen. Beiersdorf wil dat deze partijen instemmen met de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze instructies en in naleving van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming.

Voor elke andere overdracht van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de overdracht van inloggegevens van onze website aan een derde sociale gemeenschapswebsite of internetdienst zoals Facebook of Twitter, is uw voorafgaande expliciete toestemming nodig. Beiersdorf garandeert dat zij uw persoonsgegevens niet verkoopt of verhuurt aan een derde partij. Het kan echter nodig zijn om informatie over u bekend te maken, indien dit wettelijk is vereist of in reactie op dwingende overheidsverzoeken.

Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden

Als u uitdrukkelijk instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens tevens opgeslagen en constant gebruikt voor die doeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven of productmonsters te sturen, om u te vragen deel te nemen aan prijsvragen of sweepstakes en dit alles via e-mail of post of elk ander communicatiekanaal waar u toestemming voor hebt gegeven. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het aanmaken en bijhouden van een gebruikersprofiel om u persoonlijke reclames en aanbiedingen te sturen. Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor de analyse en verbetering van de doeltreffendheid van onze websiteservices, reclame, marketing, marktonderzoek en verkoopinspanningen.

Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming om in de toekomst gebruik te mogen maken van uw persoonsgegevens op ongeacht welk moment geheel of gedeeltelijk intrekken.

Recht op informatie

Op verzoek, zullen wij u op de hoogte houden van jouw persoonlijke data, indien van toepassing, je de informatie sturen die verzameld werd tijdens uw bezoeken aan onze website. Gelieve al je vragen en verzoeken door te sturen naar een van de adressen die hierboven vermeld staan.

Automatisch geregistreerde informatie (niet-persoonlijke gegevens)

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch algemene informatie die geen verband houdt met uw persoon, bijv. de naam van de internetserviceprovider (of bij bedrijfsnetwerken de naam van uw bedrijf), de website die u bezocht voordat u naar de onze ging, informatie over onze website die u hebt opgevraagd, datum en tijd van het opvragen en het besturingssysteem en de browserversie die u gebruikt.

Deze informatie wordt anoniem verzameld en geanalyseerd. Deze wordt alleen gebruikt voor het doeleinde van verbetering van de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website. Deze wordt niet verder verwerkt en wordt ook niet doorgegeven aan derde partijen.

Cookies

Voor een groter gebruiksgemak van onze website maken wij gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine gegevenseenheden die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn voor het gebruik van onze website. Wij gebruiken cookies om meer inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en voor een betere navigatie. Cookies helpen ons bijvoorbeeld vast te stellen of een pagina op onze website reeds is bekeken. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonsgegeven op en verzamelen ook geen informatie die is te herleiden tot een persoon. Als u geen cookies wilt ontvangen, dient u uw internetbrowser te configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te verwijderen, om alle cookies te blokkeren of om een waarschuwing te krijgen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Kinderen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen. Als wij merken dat dergelijke gegevens aan ons zijn verstrekt zonder de toestemming van de ouders of een andere wettelijke voogd van de kinderen, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. Daarbij dienen wij ons te houden aan overeenkomstige instructies van u, in uw hoedanigheid als ouders of wettelijke voogden.

Veiligheid van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door ongeautoriseerde derde partijen.

Updates en Wijzigingen

Wij kunnen delen van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming op enig moment wijzigen of actualiseren zonder dat u hier vooraf van in kennis wordt gesteld. Wij verzoeken u af en toe terug te komen, zodat u weet in hoeverre de kennisgeving is gewijzigd of geactualiseerd. Wij vermelden de ingangsdatum van de kennisgeving.