GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gezien de verschillende mogelijkheden en risico’s eigen aan het gebruik van het internet, vragen wij u om de volgende algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website in acht te nemen, zowel voor uw bescherming als voor de onze. Met dank voor uw begrip.

1. Persoonlijke gegevens

Gelieve onze Juridische Richtlijnen met betrekking tot de bescherming van gegevens door te nemen.

2. Updates van deze gebruiksvoorwaarden
 
Vanwege constante technische en wettelijke innovaties, moeten wij de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en/of actualiseren. Controleer daarom telkens wanneer u onze website gebruikt wanneer de laatste versie is geüpload. De recentste update dateert van April 2012.

 

3. Auterursrecht en andere intellectuele rechten
 
Alle inhoud van onze website, met inbegrip van teksten, foto’s, afbeeldingen en audio- en videobestanden, is ons eigendom, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. (We verwijzen hiervoor ook naar de voorwaarde over Hyperlinks onder Nr. 4). Deze auteursrechtelijk beschermde inhoud mag alleen zonder uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt voor particulier gebruik, dat wil zeggen niet voor openbaar of commercieel gebruik (downloads, reproducties). Wijzigingen in, vertalingen van of andere bewerkingen of verwerkingen van de inhoud mogen alleen gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG.

Het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo’s van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

Houd er rekening mee dat elke inbreuk op ons auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten civielrechtelijke en/of strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

4. Voorbehoud van  aansprakelijkheid
 
Deze website is enkel bedoeld voor gebruik door inwoners van het land dat u geselecteerd hebt op het splashscherm van www.niveamen.com en in overeenstemming met de lokale wetgeving. Alle inhoud op deze website, inclusief producten, diensten en informatie, is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor elke locatie buiten dit rechtsgebied. Voor zover de aanbiedingen, producten of diensten beschikbaar gesteld of gecommuniceerd via deze website bij wet verboden zijn in het door u geselecteerde land, zijn ze ongeldig. Bezoek www.niveamen.com en selecteer uw locatie om naar de juiste website doorverwezen te worden.

Bij de samenstelling en bekrachtiging van de informatie op deze website is alle mogelijke zorg betracht. Desalniettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en/of kwaliteit hiervan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Beiersdorf AG kent de inhoud van websites van derde partijen niet en biedt geen garantie of aansprakelijkheid voor illegale inhoud of andere wettelijke inbreuken op websites van derde partijen. Toch zal Beiersdorf AG onmiddellijk een link of de inhoud verwijderen, wanneer ze zich wel degelijk bewust is dat deze de wetgeving schendt.

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken en vormt  op geen enkele wijze een  vervanging voor medisch of professioneel advies. Voor dergelijk advies dient u  contact op te nemen met een arts of specialist van uw keuze. Beiersdorf AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor acties die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens is op eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf  AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, die voortvloeit uit een dergelijke actie.  De verantwoordelijkheid voor opzet en grove nalatigheid blijven onaangetast.

5. Sluitende bepalingen

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht in enig rechtsgebied, zal de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van een andere bepaling dan deze voorwaarden ongewijzigd blijven.

Als u een wetsovertreding van onze website wenst te rapporteren, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 (0)40 - 4909- 0